Home » DỰ ÁN » DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI » Dự án Đầu tư công trình hồ điều hòa Sáu Vó – Vĩnh Phúc

Dự án Đầu tư công trình hồ điều hòa Sáu Vó – Vĩnh Phúc

Hệ thống sông Phan – Cà Lồ là hệ thống tiêu chính của tỉnh Vĩnh Phúc chiếm 80% lưu vực tiêu của tỉnh, gồm diện tích tự nhiên của các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Phúc Yên được tiêu thoát qua hệ thống sông Phan – Cà Lồ.

Để đáp ứng được yêu cầu tiêu chủ động khi nước sông Cầu lên cao, Vĩnh Phúc đã và đang triển khai xây dựng các trạm bơm lớn lớn: trạm bơm Kim Xá tại điểm cuối của vùng tiêu B-1 chuyển nước từ lưu vực sông Phan ra sông Phó Đáy, và hai trạm bơm Ngũ Kiên, Nguyệt Đức ở vùng trũng của lưu vực B-2, B-3 chuyển nước từ lưu vực B-2, B-3 ra sông Hồng, đồng thời xây dựng điều tiết Cầu Tôn trên sông Cầu Bòn và điều tiết Cầu Sắt trên sông Cà Lồ để ngăn lũ từ lưu vực C đổ vào lưu vực B, giảm áp lực ngập lụt cho lưu vực B. Kết hợp với việc nạo vét các tuyến sông tại những nơi bị bồi lấp gây ách tắc dòng chảy, nạo vét mở rộng các hồ chứa nước hiện có và xây dựng mới thêm các hồ chứa nước trong nội đồng tham gia điều tiết lũ cùng với các trạm bơm, tạo cảnh quan môi trường là hết sức cần thiết.

Mặt khác Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong khu tiêu của lưu vực B-3. Như vậy việc đầu tư xây dựng nạo vét hồ Sáu Vó là hết sức cần thiết, đảm bảo chống ngập ứng cho thành phố Vĩnh Yên và các khu vực khác trong mùa mưa lũ, đồng thời trữ và cấp nước sản xuất nông nghiệp cho 2 huyện Bình Xuyên và Yên Lạc.

 

Tại Dự án đầu tư công trình hồ điều hòa Sáu Vó phục vụ tiêu thoát. chống ngập lụt cho đô thị Vĩnh Yên kết hợp dự trữ nước sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Xuyên. Yên Lạc, MB Vietin lập luận chứng kinh tế kỹ thuật


Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *