DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án Đầu tư công trình hồ điều hòa Sáu Vó – Vĩnh Phúc

Hệ thống sông Phan – Cà Lồ là hệ thống tiêu chính của tỉnh Vĩnh Phúc chiếm 80% lưu vực tiêu của tỉnh, gồm diện tích tự nhiên của các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Phúc Yên được tiêu thoát qua hệ thống sông Phan – Cà Lồ.

Dự án Đo đạc Bản đồ xã Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

Địa giới hành chính xã phía Đông là sông Đào; phía Bắc giáp xã Tân Thành; phía Tây giáp xã Liên Bảo; phía Nam giáp xã Đại Thắng.

Dự án FLC Bình Châu – Lý Sơn

Quảng Ngãi là vùng đất có bề dày lịch sử với nền văn hoá lâu đời như khu du lịch văn hoá Sa Huỳnh, dấu vết văn hoá cổ xưa như thành cổ Châu Sa, Gò Vàng…,có di tích lịch sử Ba Tơ, Sơn Mỹ, Ba Gia, Trà Bồng, Vạn Tường, nhiều cảnh đẹp như

Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT

Thực hiện công tác khảo sát, lập Đề án trên phạm vi 28 tỉnh, thành phố.

Dự án ĐTXD cầu Bắc Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công tác khảo sát, thiết kế BVTC.

Dự án phát triển đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Tham gia công tác khảo sát địa hình, địa chất và thủy văn, lập hồ sơ thiết kế

Dự án cầu Gami Hội An

Thực hiện khảo sát địa hình, tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ công tác thiết kế cầu

Hạ tầng khu đô thị, KTX, Chung cư

Lập báo cáo đánh giá, giải pháp bảo vệ, kiểm soát môi trường, quan trắc, lắp đặt và chuyển giao công nghệ …

Giao thông nông thôn

(Gói dự án WB, ADB … ). Thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn

Dự án cầu Gami Thủy Tú

Thực hiện khảo sát địa hình, tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ công tác thiết kế cầu.