Dự án Đo đạc Bản đồ xã Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

Home / Dự án Đo đạc Bản đồ xã Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

Dự án Đo đạc Bản đồ xã Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

Thành Lợi là một xã lớn thuộc huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định.

 

Địa giới hành chính xã phía Đông là sông Đào; phía Bắc giáp xã Tân Thành; phía Tây giáp xã Liên Bảo; phía Nam giáp xã Đại Thắng.

 

 

Cư dân xã tập trung trong 4 làng gồm: làng Gạo, làng Cốc Thành, làng Mỹ Chung, và làng An Nhân. Ủy ban nhân dân xã đóng tai thôn Quả Linh tức làng Gạo, hiện làng này có người nhiều nhất xã với khoảng trên 13.000 người bằng các người của các làng Mỹ Trung, An Nhân và Cốc Thành gộp lại.

 

Làng Gạo là làng rộng nhất và dân số đông nhất, trước vốn có nghề dệt, trong thời kỳ bao cấp cùng với sự phát triển của nhà máy dệt Nam Định, nơi đây tập trung các máy dệt của xã viên thành hợp tác xã dệt Thành Lợi, tới những năm 1990 của thế kỷ 20 nghề dệt thủ công ở đây vẫn rất phát triển. Nhưng sau khi Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập, một phần vì công nghệ lạc hậu một phần vì trình độ quản lý yếu kém, và tham ô cua ban quản trị nhà máy dệt dẫn đến tinh trạng người dân không có việc làm. Đến nay thì hầu như các nhà đều đã bỏ nghề dệt chỉ còn một công ty tư nhân là còn duy trì khoảng 200 máy dệt thủ công, có lẽ do người nay yêu nghề muốn giữ nghề của cha ông.

 

Các làng khác như An Nhân hay Cốc Thành và Mỹ Trung là các làng thuần nông không có nghề phụ.

 

Thành Lợi có di tích Đền Đông tại làng Gạo.

 

Công ty cổ phần MB VIETIN hiện đang thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định thuộc dự án “Đo đạc lại bản đồ và lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định”

Leave a Comment