Hạ tầng khu đô thị, KTX, Chung cư

Home / Hạ tầng khu đô thị, KTX, Chung cư

Lập báo cáo đánh giá, giải pháp bảo vệ, kiểm soát môi trường, quan trắc, lắp đặt và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, xử lý khí thải khu đô thị, KTX và các tòa nhà chung cư

khu-do-thi

Leave a Comment