Khảo sát thiết kế 24 cầu treo dân sinh tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số

Home / Khảo sát thiết kế 24 cầu treo dân sinh tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số

Khảo sát thiết kế 24 cầu treo dân sinh tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số

 

CAU TREO DAN SINH 2

Leave a Comment