Khảo sát thủy hải văn

– Quan trắc các yếu tố khí tượng, thủy văn, hải văn như: Lượng mưa, gió, nhiệt độ, độ ẩm, mực nước, lưu tốc, lượng phù sa lơ lửng, sóng … bằng máy móc hiện đại cho kết quả nhanh và chính xác.

– Tính toán thủy văn, thủy lực bằng mô hình toán như MIKE 21, MIKE 11, FM, SWMM, STWAV, SWAN, MIKE Litpact … phục vụ xác định cao độ san nền, thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, hồ, đập, kè, đánh giá bãi tắm, đánh giá ngập lụt khu Dự án.