Thi công công Trình

– Thi công các công trình giao thông: cầu, hầm, đường bộ, đường sắt, .v.v…

– Thi công các công trình xây dựng dân dụng: nhà dân dụng, nhà công nghiệp, kho xưởng, bến bãi .v.v…

– Thi công các công trình thủy lợi: đê, kè, hồ đập, kênh dẫn nước tưới, tiêu.

– Chuẩn bị, san lấp mặt bằng

– Phá dỡ công trình xây dựng